Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận sâm Hoàng Ngọc được SGS cấp

giấy chứng nhận Trà Nhân Sâm Hoàng Ngọc giấy chứng nhận nhân sâm hoàng ngọc từ SGS số 2 giấy chứng nhận nhân sâm hoàng ngọc từ SGS số 3 giấy chứng nhận nhân sâm hoàng ngọc từ SGS số 4 giấy chứng nhận nhân sâm hoàng ngọc từ SGS số 5 giấy chứng nhận nhân sâm hoàng ngọc từ SGS số 6

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
Được cấp bởi Chi Cục Trồng Trọt, Bảo Vệ Thực Vật Và Quản Lý Chất Lượng Nông Sản

Toàn bộ hồ sơ kiểm định và kết quả kiểm định của Nhân Sâm Hoàng Ngọc

Hồ sơ gồm:

  • Kết quả kiểm định Nhân Sâm Hoàng Ngọc
  • Kết quả kiểm định Rượu Sâm Hoàng Ngọc
  • Kết quả kiểm định Nhân Sâm Sấy Khô Hoàng Ngọc
  • Kết quả kiểm định Trà Sâm Hoàng Ngọc